SPIRÁLA POMOCI

Poslání organizace - Podpora samostatného života seniorů a handicapovaných lidí.

Sociální služby

Poskytujeme služby osobní asistence, odlehčovací služby a mnoho dalších sociálních služeb, které Vám ulehčí život


čtěte více

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pro zlepšení kvality života handicapovaných Vám zapůjčíme naše pomůcky


čtěte více

HandiTAXI

Pro naše klienty nabízíme odvoz bezbariérovým vozem k lékaři, na úřad, do lékárny, na rehabilitaci apod.


čtěte více

O Nás

Od roku 2008 poskytujeme služby osobní asistence a terénní odlehčovací služby v Kolíně, Českém Brodě a jejich okolí – v místě pobytu klienta, v jeho přirozeném domácím prostředí – od jedné hodiny péče až po 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Snažíme se pružně reagovat na potřeby našich klientů, aby mohli nadále žít důstojným a plnohodnotným životem.

OSOBNÍ ASISTENTKY / ASISTENTI

POMÁHAJÍ klientovi na místě a v čase, který on sám potřebuje nebo se společně domluví na podobném čase – pomoc může být tak poskytnuta doma, na chalupě, na úřadě, na dovolené apod., popřípadě i v nemocnici a v LDN, prostě všude tam, kde potřebujete

POMOHOU

s péčí lidem upoutaným na lůžku, na invalidním vozíku, lidem se sníženou schopností pohybu, ale i lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, ROS, Parkinsonovou nemocí apod. Není výjimkou asistence u klientů trpících diabetem, artrózou nebo po mrtvici. Pomáháme s rekonvalescencí po úrazu, chemoterapii nebo jiné závažné nemoci.

MAJÍ ZKUŠENOSTI

poskytují odbornou pomoc, řídí se etickým kodexem a mají vlídný přístup

RESPEKTUJÍ

důstojnost každého klienta.

VE ŠKOLÁCH A

školkách spolupracují s vyučujícími dle individuálního plánu, který je sestaven pro jednotlivé dítě samostatně, dle jeho zdravotního stavu a pomáhají dítěti se zapojit mezi ostatní děti

V obou našich pobočkách je pro naše klienty k dispozici půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Touto službou jim chceme ulehčit žití v jejich domovech a přispět tak k důstojnému a plnohodnotnému životu.
poskytujeme

Osobní asistence

Osobní asistence je určena pro každého, kdo chce zůstat doma – v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života – osobní hygienou, oblékáním, podáním jídla a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění nákupu, doprovod apod.

Podstatou osobní asistence je pomáhat našim klientům v místě jejich bydliště a v čase, který si sám vybere dle svých potřeb.
poskytujeme

Zastoupení v péči

Terénní odlehčovací služba je určena seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem, o které je pečováno v domácím prostředí jejich rodinným příslušníkem – nabízíme jim pomoc v zastoupení, aby si mohli odpočinout, načerpat síly nebo zařídit svoje osobní záležitosti.

poskytujeme

Osobní asistence v MŠ, ZŠ a SŠ

spolupráce s vyučujícími dle individuálního plánu, který je sestaven pro jednotlivé dítě samostatně podle jeho zdravotního stavu a jeho možností integrace dítěte mezi jeho vrstevníky

Cena za hodinu služby se v průměru pohybuje okolo 110,- Kč/hodinu Uvedené služby je možno hradit z příspěvku na péči.
poskytujeme

Podpora neformálním pečujícím

Díky podpoře Středočeského kraje v rámci Humanitárního fondu můžeme v letošním roce uskutečnit projekt na pomoc a podporu neformálních pečujících.

 
poskytujeme

Psychologické poradenství

pomoc odborníka našim klientům cena 300,- Kč/hodina

Další poradenství v péči pro naše klienty – poradíme vám, jak nejlépe používat profesionální kosmetiku Moli Care od firmy Hartmann a nabízíme Vám tyto výrobky za výhodnější ceny – pomůžeme vám s výběrem inkontinenčních pomůcek a můžeme Vám poskytnout vzorky výrobků na vyzkoušení zdarma.
Brožura

Chci zůstat doma

od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV – je určena zejména seniorům a jejich blízkým

– přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou potřebovat

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek máme jak v Kolíně, tak i v Českém Brodě

Pro zlepšení kvality života handicapovaných Vám zapůjčíme krátkodobě nebo dlouhodobě pomůcku na základě smlouvy. Úhrada za zapůjčení pomůcky je stanovena ceníkem.

  • polohovací postele, antidekubitní matrace a vzduchové matrace
  • chodítka – různé druhy
  • na kolečkách, kloubová, s oporou
  • invalidní vozíky – toaletní křesla
  • sedáky na vanu a do vany
  • nástavce na WC – berle
Pomůžeme s výběrem kompenzační a rehabilitační pomůcky. Zároveň Vám poradíme s novou pomůckou, jejím objednáním a následným doručením k Vám domů.
  • polohovací postele – 900,- Kč/měsíc (pro naše klienty 800,- Kč/měsíc)
  • invalidní vozík – 15,- Kč/den (pro naše klienty 13,- Kč/den)
  • chodítka a toaletní křesla – 10,- Kč/den (pro naše klienty 7,- Kč/den)
  • sedáky a nástavce – od 5,- Kč/den (pro naše klienty od 4,- Kč/den)
Sociální poradenství – poradíme Vám, jak postupovat při péči o blízkou osobu, jak vyplnit a podat žádost o příspěvek na péči a společně s Vámi nastavíme optimální plán péče – pomůžeme s výběrem kompenzační a rehabilitační pomůcky

Cíle sdružení v době vzniku organizace v r. 2007

PRÁVNÍ FORMA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Nestátní nezisková organizace 28.12.2007, č. j. VS/1 – 1/69 864/07 – R 9.dubna 2014 zápis do rejstříku obecně prospěšných společností oddílu O, vložce číslo 1519.
  • poskytování kvalitních služeb nejen ve městě Kolíně a Českém Brodě, ale hlavně v jejich okolí na venkově – stále plníme
  • rozšíření půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek – v současné době provozujeme dvě půjčovny – od roku 2012 i v Českém Brodě
  • zřízení pobytových odlehčovacích služeb – zatím nesplněno
  • poskytování dalších doplňujících služeb, které budou podporovat naše cíle

Kontakty

Spirála pomoci o.p.s.

Číslo účtu pro platbu faktur za sociální péči a zapůjčení kompenzačních pomůcek: 219378040/0300 Číslo účtu pro ostatní platby: 2900139349/0800

Kancelář KOLÍN

+420 311 241 621
+420 774 292 344
Ředitelka společnosti
+420 773 600 495
Vedoucí sociální péče
+420 773 600 496
Půjčovna komp. pomůcek Kolín
+420 774 340 292

Kancelář ČESKÝ BROD

+420 773 600 498
Půjčovna komp. pomůcek Č. Brod
+420 773 600 498
Psychologické poradenství
+420 721 312 978
Sociální pracovnice
+420 774 069 028
 

HandiTAXI

77 44 88 495

info(@)spirala-pomoci.cz
spipom(@)seznam.cz
 

Zůstaňme v kontaktu

V případě jakého koliv dotazu nás neváhejte kontaktovat

  Kontaktní adresa